Styrelsemöte 22/2-2022 kl 18:00

Startdatum: 22/02/2022

Styrelsemöte i BBBK hålls just nu endast digitalt, vill du delta i mötet så kontakta ordförande för en digital inbjudan