BAS hjälp

Logga in

Här loggar du in med den mail-adress du uppgivit för klubben.

Skriv in din Mailadress & Lösenordet.

Har du Glömt eller om ditt lösenord inte fungerar så får du enkelt ett nytt,
– till den mail du angivit för klubben.

Problem!?

Får du inget mail med lösenordet?

Ibland hamnar det i skräpposten, kolla där först!

En del av oss är med i fler båtklubbar och kan av misstag fått två olika identiteter och du vet inte BAS vilken av dessa två du försöker logga in på.