Bas Förbund logo

Anläggningen

Hos oss ligger din båt tryggt och säkert vintertid, området är inhägnat, vi har "tag" för in - och ut- passering och alla passager loggas. Här kan du också parkera din bil sommartid när du är ute med båten.

Båthallar

Båthallarna på Brandholmens Båtklubb ägs av respektive medlem.

Ungefär hälften av hallarna har elmätare där ägaren betalar för förbrukningen i hallen (ej belysning), i övriga hallar så ingår förbrukning av el för normalt arbete med båten. Vill man ha värme eller annat som drar mycket ström så skall detta meddelas klubben som då debiterar ut extra för el (schablon).

Klubben står för en del kostnader, bl.a. försäkring, underhåll av elanläggning osv

Hallarna finns i följande storlekar

4×8 m, 4×9 m, 4×11 m, 4,5×13 m, 5×15 m

Vill du köpa en båthall så kan du annonsera på vår köp o sälj sida

Uteplatser

Det finns ca 135 platser utomhus att hyra, platser hyrs kalender årsvis ett år i taget. Säljer du din båt så överlåts inte platsen med automatik till köparen.

Uteplatser finns i storlekarna 3×6 m, 4×8 m, 4×9 m, 4×10 m, 4×11 m, 4,5×13 m, 5×13 m.

Uteplatser på Gavlarna har egna elmätare, för övriga platser gäller att el får användas för arbetet med båten och laddning av batterier. Sladden skall dras ur i elskåpet när du lämnar båten för dagen, är den kvar i skåpet skall den vara tydligt märkt med namn och platsnummer. Sladd som lämnas inkopplad i elskåpet debiteras med ”särskild elavgift” och tillåter då att den lämnas (märkt med namn) inkopplad i elskåpet.

Vill du säga upp din plats kontakta uthyrningsansvarig som hjälper dig. Sägs platsen upp före 1 aug så kan du kontakta kassören för återbetalning av halva årshyran. Hyr du plats efter 1 Aug så debiterar vi bara halva hyran.