Städdag 9 okt

Startdatum: 09/10/2021

Arbetsdag mellan kl 10-15 så bjuder vi in främst nya medlemmar för städning av området.

inbjudan till nya medlemmar är utskickad, anmälan via BAS