Arbetsdag 8/10

Startdatum: 08/10/2022

Som vanligt så är det en del av er som kommer att kallas via mail till arbetsdagen den 8 oktober.

Lördagen den 8/10 kl.10.00, samlas vi på Brandholmens båtklubb för att utföra arbetsplikt.
Huvudtemat blir ogräsrensning och slyröjning av allmänna ytor, men även andra uppgifter kommer att förekomma.
Medtag lämplig utrustning för arbetet, såsom kratta ogrässkyffel, spade sekatör etc.
Det behöves också att ett par tre stycken tar med släpkärra, för bortforsling av rensat ogräs och sly. Meddela klubben om du har möjlighet till detta.
Klubben bjuder på enklare förtäring ,med dryck.
Vi påminner om att alla medlemmar vid behov, har arbetsplikt enligt stadgarna. Den som inte har möjlighet att deltaga, är skyldig att erlägga en avgift, alternativt låta en annan person (medlem) deltaga i sitt ställe.

Väl mött !
/Styrelsen BBK