Bas Förbund logo

VIKTIGT OM EL-AVLÄSNING!!

2023-02-15
Klubbens hallägare och innehavare av gavelplats ges möjlighet att läsa av sin elmätare två gånger under 2023, 28 februari samt ordinarie tidpunkt 30 juni.
Anledningen är att klubbens elavtal övergår till ett rörligt avtal den 1 mars, från ett lågt pris på fast avtal.
Den extra avläsningen görs för att erbjuda klubbens medlemmar att bli debiterade en, troligen, lägre eltaxa fram till 1 mars 2023.
Avläsningen är inte obligatorisk - har man inte förbrukat någon el kanske man väljer att avvakta till ordinarie avläsning.
Fakturering kommer dock endast att ske EN gång, under hösten 2023, och innefattar då bägge avläsningarna. Påminnelse kommer att skickas när det är dags för nästa avläsning i juni 2023.
Läs av din elmätare mellan 24-28 februari och maila din mätarställning till:
sek@brandholmen.se
Ange i mailets ämnesrad: Namn, hallnummer, mätarställning
Observera att avläsning av mätarställning senare än 28 februari inte kommer att kunna hanteras.
Enstaka avläsningar, för hallägare som bor långt bort, kan ombesörjas av klubben (utan kostnad) om önskemål om det finns.
Hälsningar
Klubbadministratör BBK