Bas Förbund logo

Traktorhyra

2020-09-03
Styrelsen har beslutat om nya avgifter för att låna Traktor och även..., klicka på rubriken för att läsa mer

Länge har det varit lite oklart vad som gäller vid lån av traktorerna, nu försöker BBK att vara tydligare och har infört maxtid för bokning och betalning för 4 olika tänkta händelser.

Transport av båt/vagn till ”varvet”  200 kr/ tillfälle, max tid 2 timmar

Transport av båt/vagn till ”Hamnen” 300 kr/ tillfälle maxtid 3 timmar

Transporter  ”innanför grindarna” 50 kr/ tillfälle.

Transport av båt/vagn utanför området till annan plats än varvet och hamnen, 150 kr per påbörjad timme, maxtid 4 timmar. (detta kräver tillstånd från uthyrningsansvarige)

Behöver du längre tid och bokar dubbla pass så får du också betala för dubbla pass.