Bas Förbund logo

Styrelsen informerar

2021-10-07
Klubbens kassör, har på egen begäran och med omedelbar verkan avslutat alla sina uppdrag i klubben.

Styrelsen ber om medlemmarnas förståelse att det kan ta lite längre tid för oss att administrera hemsidan, avgifter, utfärda andelsbevis, tags m.m. Detta beror på att klubbens kassör, på egen begäran och med omedelbar verkan har avslutat sitt uppdrag. Styrelsen jobbar nu med att lösa situationen kortsiktigt för denna nyckelfunktion. Vi tar gärna emot tips på lämpliga personer för uppdraget som kassör på både kort o lång sikt.

Stefan Kindeborg, ordf