Bas Förbund logo

Elektriska nyheter

2020-11-11
Styrelsen har beslutat om nya regler för elektriska avfuktare

Styrelsen har i samråd med brand- och elsäkerhetsansvariga funktionärer inom klubben beslutat att
inte längre tillåta permanent inkopplade avfuktare i våra båtar på vår anläggning. Med permanent menas att den är inkopplad utan att du är närvarande.

Skälet till beslutet är
att det finns, inte obetydliga risker, för att brand ska uppstå vid fel på apparaterna eller om de underhålls
eller inkopplas på ett felaktigt sätt.
Styrelsen väljer ”försiktighetsprincipen” vilket innebär att klubben ENDAST tillåter permanent inkoppling
av frostvakt på max 200W när man inte är vid sin båt (har den under uppsikt).

Styrelsen rekommenderar andra lösningar som ”torrboll” eller som Stefan Kindeborg rekommenderat på FB – en hink med durkslag och sommarsalt (kalciumklorid).
Styrelsen påminner att om det saknas elmätare vid din båtplats (såväl uteplats som båthall) ska användandet av frostvakt anmälas till styrelsen och en avgift på 2000kr/år debiteras dig som medlem för att kompensera för frostvaktens strömförbrukning.