Bas Förbund logo

Elandvändning på uteplatser

2020-10-21
För att få använda el på din uteplats behöver du inte något tillstånd, förutsatt att du drar ur din kontakt ur klubbens elskåp och lämnar den utanför elskåpet.
Sitter sladden kvar i elskåpet så måste du anmäla det via BAS och betala 2000kr för utökad elanvändning.

Det finns flera anledningar till att vi har regler för elanvändning. Säkerhet framförallt men också att vi rättvist ska kunna fördela kostnader för de som använder mycket el.
Ur kontroll synpunkt är det ogörligt att se vilka som använder el om sladden sitter i eller är inlagd i elskåpet utan att öppna skåpet, är sladden dessutom inte märkt med namn och platsnummer så skapar det ännu mera arbete för våra funktionärer. Din sladd skall givetvis vara godkänd för utomhusbruk och vara hel för att få användas.