Bas Förbund logo

Avläsning av elmätare

2022-06-21
Denna information är riktad till er som har en elmätare installerad i er båthall eller uteplats.

I år kommer elmätarna att avläsas av båtklubbens funktionärer.
Arbetet kommer att påbörjas på måndag den 27/6.
Vi ber er därför att säkerställa att åtkomst för avläsning av elmätaren inte förhindras av
utrustning som blockerar eller försvårar detta.
Några har på egen hand redan rapporterat in mätarställning. Ni kan bortse från denna uppmaning.
Fakturering kommer att ske under oktober månad (prel). Ny version av BAS kommer under augusti
och kan komma att påverka faktureringen. (BAS= Båtunionens Administrativa System)

Med önskan om en riktigt skön båtsommar!
// Styrelsen BBK