Årsmötet har valt en ny styrelse

2021-04-18
Årsmötet hölls i år utomhus på båtklubbens område i vackert solskensväder

Mötet avlöpte i det vackra vårvädret och styrelsen presenterade året som gått kortfattat eftersom all information funnits tillgänglig digitalt och i klubbhuset i god tid före mötet.

Motionen om Husbilar var det enda som det var lite olika synpunkter på, styrelsen redovisade sin syn på varför man föreslog att motionen ej skulle bifallas, bl.a. att klubbens stadgar säger främja Båtlivet och att tillåta husbilar i båtklubben verkar tvärt emot detta ändamål, det kan också finnas hinder vad gäller försäkringar, avtal med kommun osv….

Motionsställare och några till argumentera att man måste följa samhällets och friluftslivets förändring där husbilar blivit en stor och växande grupp.
Några andra medlemmar utanför styrelsen framförde att det var lättare för husbilar att hitta plats än för båtar som ofta vill vara upplagda nära vattnet.

Vid röstning genom handuppräckning konstaterades enkelt att en överväljande majoritet inte önskade husbilar på området.