Bas Förbund logo

Årsmöte den 26/4

2022-03-18
Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till Nyköpingshus klockan 18:00.

Glöm inte att motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 26 mars.

Välkomna