Bli medlem


Brandholmens Båtklubb

Brandholmens Båtklubb

Klubbens namn är Brandholmens Båtklubb.

Klubben bildades 1968 med namnet Brandholmens båtuppläggningsklubb.


Klubben är en allmännyttig, ideell förening som har till ändamål att främja det lokala båtlivet.


Den skall verka för god miljö samt ett gott kamratskap och sjömanskap bland medlemmarna, samt på ett professionellt sätt förvalta anläggningarna vid Brandholmen i Nyköping.


Klubbens område, vars omfattning framgår av karta som finns hos styrelsen, är avsett för aktiv utbildning i båtskötsel och båtliv, jämte förvaring och arbete med egna båtar. Klubben skall vara politiskt och religiöst obunden.

Medlemskap

Medlemskap kan vinnas av envar, som har med klubben sammanfallande intresse. Om du funderar på att bli medlem i båtklubben och vill veta mer, kontakta Anders Sylvan 0732-61 01 00, för information.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt direkt i BAS, som är båtklubbarnas eget registerprogram som SBU driver.

Klicka här för att ansöka


  • Uteplatser.

Om du önskar hyra uteplats kontaktar du Lars-Olof Ström 070-3109122 och hör efter om det finns lediga uteplatser som passar dina behov. Han fördelar och har ansvarar för uthyrningen av alla uteplatser. 

Du måste vara medlem i klubben innan du kan hyra en uteplats.


  • Nyckel & Tag

Du som har köpt en båthall övertar 2 nycklar från tidigare ägare och betalar ingen nyckeldeposition. Du som har erhållit en uteplats kan kvittera ut nyckel och en Tag när du blivit medlem i klubben och betalat avgifterna. Vänd dig till Lars-Olov Ström 070-310 91 22 när du vill kvittera ut nycklar och Tag.


Vid första kvartalet faktureras medlemmarna för årsavgifter, t.ex. medlems-avgifter samt andra avtalsbundna avgifter. Avgifterna varierar och finns att tillgå under rubriken "Avgifter". Medlemsavgiften inkluderar tidningen Båtliv som kommer ut med 6 nummer per år.


  • Utträde.

Vänd dig till Anders Sylvan 0732-61 01 00 eller via mail (kass@ brandholmen.se) om du vill utträda ur klubben.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se

Aktuellt


Kontrollera gärna dina uppgifter i medlemsregistret


Du använder den mailadress du uppgivit tidigare. 

Klicka på "Logga in" ovan till vänsterElanvändning på uteplatserna

Du som hyr uteplats har möjligt att ansluta och använda el från de plåtskåp som finns på lyktstolparna. Tillfällig användning är ok, men vill du ha din kabel fast/ permanent inkopplad kostar det 2000 kr / år.

Glöm inte att märka din sladd med namn och medlems/platsnr.


Anmäl el här
(under Kö hittar du elanmälan)
Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"