Styrelsemöte

Startdatum: 08/12/2020

Kommande styrelsemöten för styrelsen är tisdagar kl 18-21 med följande datum för
2020:  8/12

2021:  19/1   16/2

Årsmöte 2021, måndag 8/3 kl. 18.00.