Styrelsemöte 23 mars

Startdatum: 23/03/2021

Styrelsen håller ett extra styrelsemöte med anledning av att årsmötet flyttats fram till den 18/4