Byte av båthall från 11×4 meter till 13×4-5 meter

Pris: 0:- Var: 0
Byte önskas på grund av byte av båt.  2021-04-06
Mellanskillnad diskuteras

Namn Göran Persson