Båthall köpes

Pris: 0:- Var: Brandholmen
13x4,5 eller 15x5. För Pogo 36 segelbåt. Behov f.o.m. vintern 2022/23 men kan gå även från 2023/24. Köpes snarast.