Funktionärer


Brandholmens Båtklubb

Funktionärer från 24/2 2020

Traktoransvarig

Karl Olof Linder

070-604 49 55

Säkerhetsbesiktning

Stefan Kindeborg

070-471 83 44

Masthall

Lars-Olov Ström

070-310 91 22

Brandskydd

Thomas Claesson

070-575 90 19

Elsäkerhetsansvarig

Mats Nilsson

070-545 58 60

Varmhallen

Lars-Olov Ström

070-310 91 22

Webbredaktör

Anders Sylvan

073-261 01 00

IT- och nätverk klubbomr.

Mattias Olsson

se din inloggning i BAS

Valberedning, sammankallande

Peter Westman

        -   "   -

Valberedning

Jan Johansson

        -   "   -

Valberedning

Håkan Bark

        -   "   -

Revisor

Torbjörn Berg

070-883 63 48

Revisorsuppleant

Peder Delvén

Kontaktmän från 24/2 2020

Klubbens / Kontaktmäns

Jourtelefon

070-781 82 99  (kl 09-21)

Sammankallande

Torbjörn Delorange

070-848 44 66

Kontaktman

Hans Gunnar Karlsson

076-314 31 88

Kontaktman

Tommy Hultquist

073-680 12 40

Kontaktman

Anders Lönn

070-430 28 04

Kontaktman

Christer Wretman

070-368 48 50

Kontaktman

Bo Wirendal

070-967 70 40

Kontaktman

Kent Rosén

073-072 29 65

Kontaktman

Mathias Rosén

070-776 23 33

Kontaktman

Jonas Ahlgren

070-921 35 51

Kontaktman

Gusten Wennersten

070-398 54 57

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se

Aktuellt


Kontrollera gärna dina uppgifter i medlemsregistret


Du använder den mailadress du uppgivit tidigare. 

Klicka på "Logga in" ovan till vänsterElanvändning på uteplatserna

Du som hyr uteplats har möjligt att ansluta och använda el från de plåtskåp som finns på lyktstolparna. Tillfällig användning är ok, men vill du ha din kabel fast/ permanent inkopplad kostar det 2000 kr / år.

Glöm inte att märka din sladd med namn och medlems/platsnr.


Anmäl el här
(under Kö hittar du elanmälan)
Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"