uteplatser

Aktuellt

Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nyhetsbrev,

Läs senaste Nyhets brevet här!

 

Årsmöte 25/2 kl 18.00

Årsmötet hålls på Sunlight Hotel, handlingar inför mötet har skickas ut via mail och finns även tillgänligt i Klubbstugan och under rubriken" Dokument" till vänster.

 

Påminnelse om EL på uteplatser!

Vill du som hyr uteplats ha din el inkopplad över vintern så anmäler du det till kassören som debiterar dig 1000 kr. Vill du inte betala extra så bör du dra ur din sladd. OBS, detta gäller ej uteplatser på gavlarna (som redan har försetts med elmätare)

 


 


Brandholmens Båtklubb

Uteplatser

Brandholmens Båtklubb har endast uteplatser för vinterförvaring och har inga egna bryggplatser.

Platser hyrs för ett år i taget (kalenderår).

Kontakta Uthyrningsansvarig Lars Olov Ström 070- 310 91 22

om du vill hyra eller byta din plats.

OBS! Om du köper en båt som ligger inom klubbens område så är det ingen garanti att köparen får överta platsen med automatik.

Speciella regler (= högre avgifter) finns också får platser som inte aktivt används utan mera liknar parkering av båt och / eller vagn.

Läs ordningsregler och stadgar för mer information

 

Uthyrning av uteplats i 2:a hand är inte tillåtet, styrelsen kan efter skriftlig ansökan bevilja undantag för en kortare period.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se