Båthallar

Aktuellt

Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nyhetsbrev,

Läs senaste Nyhets brevet här!

 

Årsmöte 25/2 kl 18.00

Årsmötet hålls på Sunlight Hotel, handlingar inför mötet har skickas ut via mail och finns även tillgänligt i Klubbstugan och under rubriken" Dokument" till vänster.

 

Påminnelse om EL på uteplatser!

Vill du som hyr uteplats ha din el inkopplad över vintern så anmäler du det till kassören som debiterar dig 1000 kr. Vill du inte betala extra så bör du dra ur din sladd. OBS, detta gäller ej uteplatser på gavlarna (som redan har försetts med elmätare)

 


 


Brandholmens Båtklubb

Båthallar

Båthallarna hos Brandholmens Båtklubb ägs genom ett andelssystem av hallägaren som har en andel i den byggnad hens båthall är placerad i.

Andelsägandet innebär att man som andelsägare har ett gemensamt ansvar för underhåll och reparationer som behöver göras på byggnaden.

Styrelsen ansvarar för att skötsel och underhåll utföres vid behov och kan vid vart tillfälle besluta om att åtgärden skall belasta andelsägarna, eller klubbens samtliga medlemmar inom ramen för klubbens budget. Visst underhåll bekostas av hallägaren direkt. Innan åtgärd beställs eller utförs måste styrelsen kontaktas.

Läs ordningsregler och stadgar för mer information


Hyr du ut din hall till någon annan så måste denna vara medlem och styrelsen skall meddelas vem som hyr hallen. Det är enligt klubbens regler inte tillåtet att ta ut högre hyra än vad klubben debiterar hallägaren.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se