Uteplatser

Aktuellt


ELAVLÄSNING

Avläsning av din elmätare sker först i höst. Förra året så ändrade vi datum för avläsningen. Det kommer att finnas ett formulär här på hemsidan att fylla i och skickas in senast 30/9.


Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"

 


 


 


 


Brandholmens Båtklubb

Uteplatser

Brandholmens Båtklubb har endast uteplatser för vinterförvaring och har inga egna bryggplatser.

Platser hyrs för ett år i taget (kalenderår).

Kontakta Uthyrningsansvarig Lars Olov Ström 070- 310 91 22

om du vill hyra eller byta din plats.

OBS! Om du köper en båt som ligger inom klubbens område så är det ingen garanti att köparen får överta platsen med automatik.

Speciella regler (= högre avgifter) finns också får platser som inte aktivt används utan mera liknar parkering av båt och / eller vagn.

Läs ordningsregler och stadgar för mer information

 

Uthyrning av uteplats i 2:a hand är inte tillåtet, styrelsen kan efter skriftlig ansökan bevilja undantag för en kortare period.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se