Uteplatser

Aktuellt

Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"

 

Årsmötet 2018.

Vi välkomnar Lasse Ringdahl som ny sekreterare i BBK. 

Frågan om ändring av stadgar för att tillåta husbilar i båthallarna fick återigen Nej från årsmötet, 90% tyckte inte det var en bra ide´. 


Förutom sedvanliga årsmötesfrågor lämnades information om vårt miljöarbete där endast frågan om Spolplattan återstår att lösa.

 


 


 


Brandholmens Båtklubb

Uteplatser

Brandholmens Båtklubb har endast uteplatser för vinterförvaring och har inga egna bryggplatser.

Platser hyrs för ett år i taget (kalenderår).

Kontakta Uthyrningsansvarig Lars Olov Ström 070- 310 91 22

om du vill hyra eller byta din plats.

OBS! Om du köper en båt som ligger inom klubbens område så är det ingen garanti att köparen får överta platsen med automatik.

Speciella regler (= högre avgifter) finns också får platser som inte aktivt används utan mera liknar parkering av båt och / eller vagn.

Läs ordningsregler och stadgar för mer information

 

Uthyrning av uteplats i 2:a hand är inte tillåtet, styrelsen kan efter skriftlig ansökan bevilja undantag för en kortare period.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se