Båthallar

Aktuellt


ELAVLÄSNING

Avläsning av din elmätare sker först i höst. Förra året så ändrade vi datum för avläsningen. Det kommer att finnas ett formulär här på hemsidan att fylla i och skickas in senast 30/9.


Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"

 


 


 


 


Brandholmens Båtklubb

Båthallar

Båthallarna hos Brandholmens Båtklubb ägs genom ett andelssystem av hallägaren som har en andel i den byggnad hens båthall är placerad i.

Andelsägandet innebär att man som andelsägare har ett gemensamt ansvar för underhåll och reparationer som behöver göras på byggnaden.

Styrelsen ansvarar för att skötsel och underhåll utföres vid behov och kan vid vart tillfälle besluta om att åtgärden skall belasta andelsägarna, eller klubbens samtliga medlemmar inom ramen för klubbens budget. Visst underhåll bekostas av hallägaren direkt. Innan åtgärd beställs eller utförs måste styrelsen kontaktas.

Läs ordningsregler och stadgar för mer information


Hyr du ut din hall till någon annan så måste denna vara medlem och styrelsen skall meddelas vem som hyr hallen. Det är enligt klubbens regler inte tillåtet att ta ut högre hyra än vad klubben debiterar hallägaren.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se