Båthallar

Aktuellt

Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"

 

Årsmötet 2018.

Vi välkomnar Lasse Ringdahl som ny sekreterare i BBK. 

Frågan om ändring av stadgar för att tillåta husbilar i båthallarna fick återigen Nej från årsmötet, 90% tyckte inte det var en bra ide´. 


Förutom sedvanliga årsmötesfrågor lämnades information om vårt miljöarbete där endast frågan om Spolplattan återstår att lösa.

 


 


 


Brandholmens Båtklubb

Båthallar

Båthallarna hos Brandholmens Båtklubb ägs genom ett andelssystem av hallägaren som har en andel i den byggnad hens båthall är placerad i.

Andelsägandet innebär att man som andelsägare har ett gemensamt ansvar för underhåll och reparationer som behöver göras på byggnaden.

Styrelsen ansvarar för att skötsel och underhåll utföres vid behov och kan vid vart tillfälle besluta om att åtgärden skall belasta andelsägarna, eller klubbens samtliga medlemmar inom ramen för klubbens budget. Visst underhåll bekostas av hallägaren direkt. Innan åtgärd beställs eller utförs måste styrelsen kontaktas.

Läs ordningsregler och stadgar för mer information


Hyr du ut din hall till någon annan så måste denna vara medlem och styrelsen skall meddelas vem som hyr hallen. Det är enligt klubbens regler inte tillåtet att ta ut högre hyra än vad klubben debiterar hallägaren.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se