Min sida

Aktuellt

Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nyhetsbrev,

Läs senaste Nyhets brevet här!

 

Årsmötet 2018.

Vi välkomnar Lasse Ringdahl som ny sekreterar i BBK. 

Frågan om ändring av stadgar för att tillåta husbilar i båthallarna fick återigen Nej från årsmötet, 90% tyckte inte det var en bra ide´. 


Förutom sedvanliga årsmötesfrågor lämnades information om vårt miljöarbete där endast frågan om Spolplattan återstår att lösa.

 

Påminnelse om EL på uteplatser!

Vill du som hyr uteplats ha din el inkopplad över vintern så anmäler du det till kassören som debiterar dig 1000 kr. Vill du inte betala extra så bör du dra ur din sladd. OBS, detta gäller ej uteplatser på gavlarna (som redan har försetts med elmätare)

 


 


Brandholmens Båtklubb

Inloggning till BAS (Båtunionens Admin System);

Här kan ni se och Ändra era uppgifter i Klubbens register och hitta era senaste avier,

 

Här finns occkså klubbens dokument som t.ex. Stadgar, Ordningsregler, Protokoll från senaste Årsmötet

och Styrelsens möten under året 

 

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se