Medlemsinfo

Aktuellt


ELAVLÄSNING

Avläsning av din elmätare sker först i höst. Förra året så ändrade vi datum för avläsningen. Det kommer att finnas ett formulär här på hemsidan att fylla i och skickas in senast 30/9.


Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nya ordningsregler för spolplattan. Läs under fliken "Dokument"

 


 


 


 


Brandholmens Båtklubb

Kontrollera och justera portarna!


Vid flera tillfällen så har portar blåst upp vid hårt väder och det är därför viktigt att du som hallägare kontrollerar din port enligt bifogad instruktion.

Vid behov av justering kontakta även din granne då en justering av porten påverkar båda portarna.

Har du frågor om detta kontakta styrelsen.

BBK har en hjärtstartare!


Vi har köpt en s k halvautomatisk hjärtstartare d v s en hjärtstartare som alla kan använda. Hjärtstartaren är placerad i klubbhuset rakt fram under anslagstavlan.

Alla medlemmar, med respektive, kommer att erbjudas HLR-kurs där även övning med hjärtstartare kommer att ingå. Kurserna kommer att genomföras av Civilförsvarsföreningen i Nyköping men arrangeras av BBK. Vi ber att få återkomma om kurserna.

Vill ni läsa lite mer om hjärtstartare? Klicka här

Vill ni se hur det hela fungerar? Klicka här

Du kan enkelt nå den jourhavande kontaktmannen under dagtid på journummer 0707-81 82 99 (kl 09-21). Om kontaktmannen inte kan svara, t ex på grund av sitt arbete, tala in ett meddelande i mobilsvar så att det finns möjligheter att nå dig senare.

BBK:s klubbhus finns att hyra för klubbar och föreningar som har anknytning till sjölivet.

Anmäl dig till Lars-Olov Ström, 0155-28 24 67

För priser se Avgifter.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se