Medlemsinfo

Aktuellt

Egenkontroll av din båt. Läs här!


Nyhetsbrev,

Läs senaste Nyhets brevet här!

 

Årsmöte 25/2 kl 18.00

Årsmötet hålls på Sunlight Hotel, handlingar inför mötet har skickas ut via mail och finns även tillgänligt i Klubbstugan och under rubriken" Dokument" till vänster.

 

Påminnelse om EL på uteplatser!

Vill du som hyr uteplats ha din el inkopplad över vintern så anmäler du det till kassören som debiterar dig 1000 kr. Vill du inte betala extra så bör du dra ur din sladd. OBS, detta gäller ej uteplatser på gavlarna (som redan har försetts med elmätare)

 


 


Brandholmens Båtklubb

Kontrollera och justera portarna!


Vid flera tillfällen så har portar blåst upp vid hårt väder och det är därför viktigt att du som hallägare kontrollerar din port enligt bifogad instruktion.

Vid behov av justering kontakta även din granne då en justering av porten påverkar båda portarna.

Har du frågor om detta kontakta styrelsen.

BBK har en hjärtstartare!


Vi har köpt en s k halvautomatisk hjärtstartare d v s en hjärtstartare som alla kan använda. Hjärtstartaren är placerad i klubbhuset rakt fram under anslagstavlan.

Alla medlemmar, med respektive, kommer att erbjudas HLR-kurs där även övning med hjärtstartare kommer att ingå. Kurserna kommer att genomföras av Civilförsvarsföreningen i Nyköping men arrangeras av BBK. Vi ber att få återkomma om kurserna.

Vill ni läsa lite mer om hjärtstartare? Klicka här

Vill ni se hur det hela fungerar? Klicka här

Du kan enkelt nå den jourhavande kontaktmannen under dagtid på journummer 0707-81 82 99 (kl 09-21). Om kontaktmannen inte kan svara, t ex på grund av sitt arbete, tala in ett meddelande i mobilsvar så att det finns möjligheter att nå dig senare.

BBK:s klubbhus finns att hyra för klubbar och föreningar som har anknytning till sjölivet.

Anmäl dig till Lars-Olov Ström, 0155-28 24 67

För priser se Avgifter.

Brandholmens Båtklubb

Pontongatan 4

611 64 Nyköping

Telefon Jourhavande Kontaktman

070-781 82 99  (kl 09-21)

info@brandholmen.se